Home / %e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%87%e0%b8%9a-2560-01-02-at-2-08 / %e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%87%e0%b8%9a-2560-01-02-at-2-08

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.