CentralWorld จากทางเท้า เข้าด้านหน้าอาคาร ***ไม่ได้***

ภาพจากลงพื้นที่สำรวจเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565
ตลอดความยาวด้านหน้าฝั่งถนนราชดำริ เกือบๆ 400เมตร เป็นบันไดหลายช่วง ทั้งหมดตลอดความยาวอาคาร
กลุ่มคนที่ใช้ล้อ จากทางเท้าไม่สามารถเข้าถึงอาคารด้านหน้าได้

กลุ่มลูกค้าที่ใช้ล้อเลื่อน ไม่ได้มีเพียงคนพิการที่ใช้รถเข็น แต่ยังมีคนอีกมากมาย ครอบครัว ลูกเด็กเล็กแดง
ให้นึกสภาพนักท่องเที่ยวมาพร้อมกับรถเข็นเด็ก ภาพที่เกิดขึ้นทันทีเลย ต้องหาม ต้องหอบกันขึ้น/ลง เป็นภาพที่ไม่น่าดูเอามากๆ
และต้องไม่ลืมว่า สภาพร่างกายคนเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ลูกค้าที่เดินได้วันนี้พรุ่งนี้อาจจะต้องใช้รถเข็นครับ

เรียกร้องให้แก้ไข เสนอให้ปรับเป็นบันไดทั้งหมดให้กลายเป็นทางลาด ***เร่งด่วน***
ด้านหน้าอาคารมีพื้นที่กว้างพอๆ กับสนามฟุตบอล สร้างเป็นทางลาดเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกับทางเท้า
และพัฒนาทางเท้า “หน้าบ้าน” ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย สวยงาม ให้ทุกคนสามารถเดินเข้า/ออกอาคารร่วมกันได้ ไม่แปลกแยก ไร้รอยต่อครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]