PWDsTheSeries

คนพิการ / เดอะซีรี่ย์ : “เรายังไปโรงเรียนไม่ได้”

ภาพ เขียนว่า ไปโรงเรียนยังไม่ได้

เช่นเดิมครับ ให้ลงสมมุติว่า…​ #คุณเดินไม่ได้ หรือ #คุณมองไม่เห็น #คุณไม่ได้ยินเสียง จากบ้าน คุณจะไปโรงเรียนยังไง ไปถึงโรงเรียนสภาพเป็นยังไง? การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เป็นฐานที่จะทำให้คนพัฒนาตัวเองได้ หากเราค้นดูจะได้ข้อมูลว่า สถิติคนพิการที่ได้รับการศึกษาในระดับที่พอเพียงนั้น ‘ต่ำมาก’ – – – “คนพิการ/เดอะซีรี่ย์” ความรู้ ความเข้าใจดีๆ จาก Accessibility Is Freedom เข้าถึงและเท่าเทียม โปรดติดตาม โปรดร่วมแชร์ ช่วยแบ่งปัน ส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆ ช่วยกันนะครับ

Read More »

คนพิการ / เดอะซีรี่ย์ : “เรายังออกจากบ้านไม่ได้”

ภาพ เขียนว่า ไปโรงเรียนยังไม่ได้

แทนที่ผมจะบอกเล่าความเดือดร้อนเหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา  คราวนี้ผมจะลองให้ทุกคนลองคิด…​ 1. ให้สมมุติว่า #คุณเดินไม่ได้ ใช้ขาไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลา ให้คิดถึงบ้านของคุณเอง แล้วอยากจะออกไปที่ไหนซักที่ คุณจะทำยังไง? 2. ให้สมมุติว่า #คุณมองไม่เห็น จะออกจากบ้าน คุณจะทำยังไง? 3. ให้สมมุติว่า #คุณเกิดไม่ได้ยิน จะออกจากบ้าน คุณจะทำยังไง?

Read More »