ระดมทุนร่วมแก้ไขปัญหา

ข่าวดี เราได้รับการเชิญอย่างเป็นทางการเข้าร่วมงาน Access Israel’s 8th International Conference

เป็นข่าวดีและดีใจครับ ที่เราได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากคณะผู้จัดงาน เป็นหนึ่งเสียงที่แสดงว่า เสียงของเราที่ส่งออกไป ได้ยินทั่วโลก อยากไปครับ เพราะผมได้รับข้อมูลมาว่า ประเทศอิสราเอลนั้น เป็นประเทศหนึ่งในโลกนี้ ที่พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่า สิทธิ, การเข้าถึง และสังคมให้โอกาสต่อคนที่มีร่างกายที่ด้อยศักยภาพกว่าสูงมากๆ

Read More »

โปรดสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ของเรา คือ ร่วมเป็นหนึ่งพลังแก้ไขปัญหาของชาติ หน้าที่ของเรา คือ แสดงให้สังคมได้เห็นว่า “ทุกปัญหาเราสามารถแก้ไขได้” หน้าที่ของเรา คือ แสดงให้ทุกคนได้รับรู้ว่า “ทุกคนในสังคมคือพลังที่จะแก้ปัญหา” หน้าที่ของเรา คือ ร่วมสร้างและสนับสนุนให้ “ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียม”

Read More »