ระดมทุนร่วมแก้ไขปัญหา

ข่าวดี เราได้รับการเชิญอย่างเป็นทางการเข้าร่วมงาน Access Israel’s 8th International Conference

เป็นข่าวดีและดีใจครับ ที่เราได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากคณะผู้จัดงาน เป็นหนึ่งเสียงที่แสดงว่า เสียงข …

Read More »

โปรดสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ของเรา คือ ร่วมเป็นหนึ่งพลังแก้ไขปัญหาของชาติ หน้าที่ของเรา คือ แสดงให้สังคมได้เห็นว่า “ทุกปั …

Read More »