ชุมชนต้นแบบ

เกาะเกร็ด ชุมชนต้นแบบคนพิการไปเที่ยวได้สบายๆ ครับ

เกาะ เกร็ด ผมไปเที่ยวมาหลายๆ ครั้ง เมื่อก่อนต้องบอกว่า ต้องอึดและเสี่ยงพอสมควร โครงการภาครัฐ และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน “เกาะเกร็ด ชุมชนต้นแบบ” เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อทุกคน นี่คือความร่วมมือกันแบบ ‘ประชารัฐ’ อย่างแท้จริง เป็นโครงการที่ผมติดตาม ถามไถ่อยู่เสมอๆ

Read More »