เสวนา Online

เปิดวงสนทนา “ที่จอดรถคนพิการ” เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไร?

ภาพการ์ตูนซาบะถือโทรโข่ง มีตัวหนังสือวิ่งออกจาก โทรโข่ง "เปิดวงเสวนา ที่จอดรถคนพิการ"

ที่จอดรถ คนพิการอาจจะดูเป็นเพียงปัญหาเล็กๆ และเป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม แต่หากมองให้ลึก ที่จอดรถคนพิการถือเป็นปัญหาสะท้อนถึงคุณภาพของคนในสังคม ถือเป็นเรื่องอ่อนไหว เพราะมีผลกระทบถึงภาคประชาสังคม โดยเฉพาะการเคารพสิทธิของคนในสังคม และปัญหานี้ทุกๆ ท่านให้ความสนใจตลอดเวลา

Read More »