ระบบเส้นประสาท

ความฝันอันสูงสุดอีก 1 อย่าง…

ใครๆ เมื่อเจ็บป่วย ไม่สบาย ก็อยากจะหาย แต่สำหรับคนที่มีร่างกายบางส่วนเสียหาย บกพร่อง ไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุหรือโดยธรรมชาติ ความบกพร่องทางร่ายกาย น้อยมาก เกิดขึ้นต่างๆ กัน ด้ายพลังเทคโนโลยี่ทางการแพทย์ ร่างกายหลายๆ ส่วนสามารถแก้ ต่อใหม่ได้ แต่เส้นประสาทมนุษย์เรานั้นซับซ้อนเป็นส่วนที่แก้ไขได้ยากที่สุด การซ่อมแซมเส้นประสาทที่เสียหาย (Spinal Cord Recovery) ผมตามเทคโนโลยี่นี้เสนอมาครับ พอดีมันตรงกับที่ผมพูดไว้ เมื่อช่วงผมประสบอุบัติเหตุใหม่ๆ ผมพูดคำนี้เลย

Read More »