ภาคีเครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งประเทศไทย

ภารกิจเข้าพบและยื่นหนังสือผู้บริหาร เอ็ม บี เค กรุ๊ป ขอให้ปรับปรุงที่จอดรถคนพิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย / 27 สิงหาคม 2561 เวลา บ่ายโมง แกนนำคนพิการ ที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย ร่วมมือเคลื่อนไหวภายใต้ชื่อ ‘ภาคีเครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งประเทศไทย’ ขอเข้าพบและยื่นหนังสือกับ ผู้บริหาร เอ็ม บี เค กรุ๊ป มหาชน จำกัด เพื่อเรียกร้องให้ปรับปรุงที่จอดรถคนพิการ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน รวมถึงขอให้มีมาตรการจัดการดูแลที่ชัดเจน เพื่อให้คนพิการสามารถ ‘เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้’ ตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย

Read More »

ปฏิบัติการ เดินหน้าแก้ปัญหาที่จอดรถคนพิการ

ปัญหาที่จอดรถคนพิการ เป็นหนึ่งในปัญหาสังคมและเป็นปัญหาระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “ภาคีเครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งประเทศไทย” จะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสังคมไทย “สถานที่สาธารณะใดๆ ไม่จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมาย เราจะไปพบท่าน…” วันนี้ เรามี 2 ภาระกิจ บ่ายโมง และ 2 ทุ่ม ขอให้ติดตามเพจ และโพสนี้อย่างใกล้ชิด

Read More »