Skywalk

รีวิว การเข้าถึงอาคาร ห้างสีลมคอมเพล็กซ์

ภาพ บันได 7 ขั้นเดินลงสู่พื้นอาคาร

ห้างสีลมคอมเพล็กซ์หนึ่งในห้างเครือเซ็นทรัล อยู่กลางสีลม พื้นที่ธุรกิจที่ทุกคนรู้จักดี เป็นห้างอยู่คู่กับคนไทยมา 29 ปีแล้ว มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตามวาระ เพราะเป็นห้างที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า ผมเองก็แวะไปเรื่อยๆ ผมพยายามผลักดันให้ห้างนี้เกิดการเข้าถึงที่ดีขึ้นนานแล้ว เอาการเข้าถึงอาคารกันก่อน เรามาดูกันว่ามีประเด็นอะไรบ้าง ดูตามที่ผมกำหนดจุดไว้นะครับ

Read More »

Skywalk, ทางเชื่อมเข้าอาคาร ทุกคนต้องใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

วันนี้ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เราเข้าไปยื่นหนังสือกับวุฒิสภาเรื่องปัญหา Skywalk และทางเชื่อมเข้าอาคารที่เป็นบันไดครับ นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พวกเราเรียกท่านเสมอมาว่า ‘ครูหยุย’ ท่านกรุณาเรามาก ท่านคอยช่วยเหลือช่วยผลักดันประเด็นของคนพิการเสมอมา ท่านได้รับทราบและเตรียมดำเนินการต่อเนื่องเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไขให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับ

Read More »