สะพานลอย

คุณป้าเจ็บเข่า ขึ้นสะพานลอยไม่ไหว เดินข้ามถนน-รถทับเสียชีวิต

ภาพ ขณะเกิดอุบัติเหตุ ใต้สะพานลอย

เห็นข่าวทำนองนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเรารู้สึกอะไรบ้างครับ สะพานลอย คนที่ใช้ มีเพียงคนที่มีร่างกายแข็งแรงเท่านั้น พรุ่งนี้คุณก็อาจจะเป็นคนที่มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงได้เช่นกัน สะพานลอย คนพิการที่นั่งรถเข็นใช้ไม่ได้ สะพานลอย คือสิ่งปลูกสร้าง จากผลผลิตที่ไม่ได้คำนึงถึงความเลื่อมล้ำ ทุกคนต้องไม่ลืม ‘พรุ่งนี้’ คุณก็อาจจะเป็นคนที่มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงได้เช่นกัน

Read More »

สะพานลอยที่ญี่ปุ่น นวตกรรมที่แม้เป็นทางเลือกสุดท้าย แต่คนที่ใช้รถเข็นก็ยังสามารถใช้ได้ด้วย

‘สะพานลอย’ เป็นหนึ่งนวัตกรรมที่มนุษย์พยายามเอามาแก้ปัญหาการข้ามถนน สะพานลอยถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกหนึ่งอย่าง สร้างเพื่อให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ในประเทศไทยคนที่เดินไม่ค่อยไหว คนพิการที่นั่งรถเข็น ‘ไม่สามารถใช้ได้เลย…’

Read More »