ตะแกรง

ตะแกรง ใครคิดว่าไม่สำคัญ​..​..

ตะแกรง ใครคิดว่าไม่สำคัญ​..​. ขนาด(ร่อง)ตะแกรงนั้น ทำให้พี่สั่นไปถึงหัวจาย ..​… (โปรดร้องเป็นเพลง ‘จูบใครคิดว่าไม่สําคัญ’ เก่าไปไหมครับ? ขอบคุณคุณสว่างที่ช่วยทดสอบการตกร่อง 555+)      

Read More »