ก้าวอีสาน

หนึ่งพลังเล็กๆ ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวเพื่อโรงพยาบาลอีสาน

ตลอดมา ผมสนับสนุนโครงการก้าวมาโดยตลอด โรงพยาบาลในบ้านเรายังขาดแคลนทุกอย่างอยู่มาก ครั้งนี้พี่ตูนวางแ …

Read More »