รายการฟ้องร้อง

“ภาคีคนพิการ เดินหน้า ฟ้องรถไฟฟ้าสายสีม่วง ประกาศ วันสิทธิคนพิการไทย”

ประเทศไทยมีกฏหมายว่าด้วย ‘การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน’ ไว้อย่างชัดเจน รัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่า ถึงปัจจุบัน เราได้รับข่าวสาร ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้อย่างชัดเจน และรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ก็ตอบรับนโยบายอย่างชัดเจน แม้ ทุกคนทราบว่า การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้สมบูรณ์ จะใช้งบประมาณ ‘เพียงแค่’ ไม่เกิน 3% ของมูลค่าโครงการ แม้ ทุกคนทราบว่า นี่เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมีโอกาสได้ใช้ และนี่เป็นการลงทุนประเทศ แต่… สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานยังมีการสร้างไม่สมบูรณ์เสียที

Read More »

T4A ผนึกกำลังองค์กรคนพิการฟ้อง กทม เรียกค่าเสียโอกาส 1,436 ล้านบาท เหตุติดตั้งลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่แล้วเสร็จ

9 พฤษภาคม 2561 ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ผนึกกำลังองค์กรคนพิการฟ้อง กทม เรียกค่าเสียโอกาส ๑,๔๓๖ ล้านบาท เหตุติดตั้งลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่แล้วเสร็จตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

Read More »

เข้าพบผู้บริหารห้าง MBK เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ถูกต้องตามกฏกระทรวง

11 สิงหาคม 2560 MBKได้ฤกษ์เข้าไปแก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการที่ห้าง MBK เสียที ตามจั่วหัวไว้ครับ ผมได้พูดคุยกับผู้บริหารส่วนงานความปลอดภัยและได้ฝากเรื่องถึงผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ห้าง MBK มีข้อมูลดังนี้ครับ

Read More »

ไปฟังการไต่สวนที่ศาลแพ่ง รัชดา คดีคนพิการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย กทม(BTS) กับผมมั้ยครับ?

เอกสารจากภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ครับ: ตามที่คนพิการได้ยื่นฟ้อง กทม. มาตั้งแต่ปี 2550 จนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคาพิพากษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ให้ กทม. จัดทาลิฟต์โดยสารและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ในรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ครบทั้ง 23 สถานีภายใน 1 ปี (ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559) แต่ กทม. ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกรอบเวลา จนนำมาสู่การฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มของคนพิการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ต่อศาลแพ่งในวันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น จากนั้น กทม. ได้พยายามต่อสู้คดีโดยยกเหตุผลคัดค้านใน 2 ประเด็น คือ

Read More »