ปัญหาในระบบขนส่งสาธารณะ

ห้องน้ำคนพิการมักถูกล๊อค ใช้ไม่ได้ มันแปลกดีมะ?

ภาพซาบะกำลังชี้มือไปที่แถวๆ จุดเปิดประตูห้องน้ำ มีสติ๊กเกอร์ห้ามเปิดแปะอยู่

ขอฟ้องด้วยภาพครับ “ห้องน้ำคนพิการในระบบขนส่งสาธารณะมักถูกล๊อค…ใช้ไม่ได้…  >>เหตุผลคือเรื่องความปลอดภัย อ่าว แล้วห้องน้ำคนทั่วไป ที่อยู่ข้างๆ ละ? มันแปลกดีมะ?…”

Read More »

หารือ, จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน สร้างระบบคมนาคมเพื่อทุกคน (T4A)

๑๙​ และ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A – Transportation For All) จัดประชุมโต๊ะกลม ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วม ดังนี้ – สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย – สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย – สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย – สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระแห่งประเทศไทย – โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา – มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ เป้าหมายเพื่อหารือ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่าง ผลักดันต่อเนื่อง สร้างระบบขนส่งเพื่อทุกคนให้เป็นจริง แผนยุทธศาสตร์ฉบับร่างจะสรุปเป็นเอกสาร คอยพบกันในสัมนาโต๊ะกลมอีกครั้งเร็วๆ นี้ครับ

Read More »

กทม.ขอโทษ! เหตุติดตั้ง “ลิฟท์คนพิการ” บนบีทีเอสล่าช้า เร่งเสร็จทุกสถานี ก.ย.นี้ (ข่าวสด 21 มค ๕๙)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม.แถลงข่าวชี้แจงกรณีการก่อสร้างลิฟท์โดยสารผู้พิการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 21 มกราคม ซึ่งพิพากษาให้กทม.จัดทำลิฟท์สำหรับคนพิการที่สถานีขนส่งทั้ง 23 สถานี พร้อมทั้งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา คือภายในในที่ 21 มกราคม 2559

Read More »

เนื้อหาการพูดคุยกับท่านรองผู้ว่า กทม อมร กิจเชวงกุล เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก รถไฟฟ้า BTS (TH / EN)

เป็นการพูดคุย ตอบกันจากโพส “คำสัญญาเหมือนผายลม” กับกรณีสิ่งอำนวยความสะดวก / ลิฟท์ บนระบบรถไฟฟ้า ที่ กทมและ BTS ยังไม่สามารถสร้างให้ทันตามที่ศาลสั่ง ท่านรอง อมร ได้กรุณาเข้ามาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูล

Read More »

นักกฏหมายชี้ชัดเจน จิตสำนึกสำคัญกว่ากฏหมาย

พี่ธนชาติกล่าว: เข้าไม่ถึง เกิดความไม่เท่าเทียม และด้อยโอกาส ประโยชน์สาธารณะ จิตสำนึกสำคัญกว่ากฏหมาย

Read More »

คณะทำงานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ลงพื้นที่สำรวจรถไฟฟ้า Airport Rail Link

พุธที่ ๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๘ คณะติดตามการทำงานระบบราง ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ได้ลงพื้นที่สำรวจรถไฟฟ้า Airport Rail Link อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๑ เรียกได้ว่า Airport Rail Link เป็นประตูด่านหน้าของประเทศไทย ที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา ก็จะต้องเจอระบบขนส่งระบบนี้ เป็นอันดับแรก สิ่งอำนวยความสะดวกประเภทต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเตรียมให้พร้อมและสมบูรณ์อย่างที่สุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมา สามารถเห็นและใช้ได้ และเกิดความประทับใจ ซึ่งนี่คืออย่างแรกที่สำคัญ ที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น (First Impression)

Read More »

ยื่นหนังสือ รมต คมนาคม ส่งสัญญาณการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกของการคมนาคมมีปัญหา พร้อมขอเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น

1 ตุลาคม 2558 ตัวแทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A – Transportation For All) ได้เข้ายื่นหนังสือท่านรัฐมตรี คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เพื่อส่งสัญญาณความกังวลในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบการขนส่ง พร้อมทั้งรายงานผลการสำรวจ ณ ปัจจุบัน

Read More »

เมืองไทยของคนพิการ (สามัญชนคนไทย, ไทย พีบีเอส)

มาโนช พุฒตาล ออกเดินทางไปกับตัวแทนผู้พิการ โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และได้พบว่า ระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยกลับไม่เชื่อมโยงกัน พอที่จะให้ผู้พิการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก …..หรือเพราะว่า เรายังไม่เข้าใจผู้พิการอย่างแท้จริง?

Read More »

ผมจะไปฟังศาลตัดสินพรุ่งนี้

Timeline: ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๐: ฟ้องศาลปกครอง ร้องให้ รถไฟฟ้า BTS จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒: ฟังคำพิพากษาศาลปกครอง = คนพิการแพ้ เนื่องด้วยกฏหมายว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้

Read More »