ประกาศ

แก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม D Day – Day#1

ปัญหาที่จอดรถคนพิการ เป็นหนึ่งในปัญหาที่สะท้อนถึงคุณภาพของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานตราบเท่าชั่วอายุของพวกเรา ประเทศไทยมีกฏหมายและมีข้อกำหนดขั้นต่ำไว้อย่างชัดเจนที่ทุกสถานที่ต้องปฏิบัติตาม ปัญหาที่จอดรถคนพิการมีอยู่ 3 ส่วนต้องถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ

Read More »