Home / งานระดับนโยบาย

งานระดับนโยบาย

5 ข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ

1. การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2. การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) 3. การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ 4. การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป 5. การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ

Read More »

คำแถลงนโยบายของ ‘ครม.ประยุทธ์’ ต่อรัฐสภา ชัดเจนต้องมี UD รองรับคนทุกคน

เป็นนโยบายที่ท่านนายกจะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ที่จะถึงนี้ ได้อ่านแล้วดีใจ นำมาฝากพวกเรา นโยบายรัฐบาลมีต่อการเข้าถึงของคนทุกคน และยังมีอีกหลายๆ ข้อเกี่ยวกับการช่วยเหลือและพัฒนาคนทุกคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมอย่างชัดเจนครับ:

Read More »

ภาระกิจร่วมประชุมผลักดันระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน

ในฐานะที่ Accessibility Is Freedom และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ร่วมกันผลักดันงานการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนมาตลอดเวลา เราได้เข้าร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางราง ครั้งที่ 1 เพื่อผลักดันให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เป็นการประชุมหารือในเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลในประเด็นต่างๆ มาหารือแนวทางร่วมกัน ผู้ร่วมประชุม คือ กลุ่มผู้สร้าง ผู้ให้บริการระบบราง ผู้แทนคนพิการ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยครับ

Read More »

เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้พบและพูดคุยกับท่านฑูตออสเตรเลียประจำภาคพื้นอาเซี่ยน

ด้วยการทำงานอย่างเข้มข้นของเราและภาคีเครือข่าย ทำให้วันนี้ เรามีโอกาสได้พบกับท่านฑูตออสเตรเลียประจำภาคพื้นอาเซี่ยนครับ เจอท่านในงานซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้นั่งโต๊ะติดกัน เราได้ทักทาย พูดคุย แนะนำตัว ท่านน่ารักมากครับ

Read More »

ร่วมงานวันคนพิการสากล ปี 2561

เราไปร่วมงานวันคนพิการสากล จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับหลายๆ องค์กรคนพิการ เพื่อน พี่ น้อง ได้มีโอกาศพบพูดคุยกับท่านพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการฯ และท่านปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงฯ ปีหน้าเมื่อถึงโอกาสที่สมควรจะไปขอเรียนพบท่านอีกครั้งครับ ถึง ณ ปีนี้ คนพิการในประเทศไทยยังไม่ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะสิทธิพื้นฐานในการเดินทาง อีกทั้งยังโดนสังคมเบียดเบียนสิทธิที่มีอยู่น้อยนิดอีกด้วย “งานคนพิการจะไม่มีความหมายเลย ถ้าบนเวทีไม่มีคนพิการขึ้นไปเป็นสัญลักษณ์” ฝากด้วยครับ    

Read More »

ร่วมให้ข้อมูลการเข้าถึงของประเทศไทยกับ UN ESCAP

เราได้รับแจ้งจากเครือข่ายว่า UN ESCAP มีเลขาธิการราชฑูตที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ ‘ความพิการและการเข้าถึง’ แวะมาประเทศไทย เป็นหน้าที่ของเรา ที่จำเป็นต้องไปร่วมให้ข้อมูลที่เราทำงานกันมาอย่างหนัก ต้องบอกว่า โอกาสที่จะได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในระดับสูงแบบนี้ไม่ง่าย ต้องขอบคุณพลังของเครือข่ายฯ ที่เราร่วมทำงานกันมาตลอด ไม่ว่าเราจะไปพูดที่ไหน สิ่งที่เราพูดคือข้อมูลสะท้อนที่เป็นจริง

Read More »

ร่วมประชุมกับ พก ปัญหาการเข้าถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้

28 พฤษภาคม 2561 สวมหมวกประธานคณะติดตามระบบราง สมาชิกภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) นำทัพโดยพี่เกต ประธานภาคีเครือข่ายฯ ร่วมประชุมนำเสนอปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียวใต้ (แบริ่ง-สมุทรปราการ) โดยมีท่านรอง จีระศักดิ์ ศรีพรหมมา, รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติเป็นประธานประชุม และผู้แทนจากหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Read More »

ผู้แทน T4A เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน BTS สถานีศึกษาวิทยา (S4)

วันนี้ผมและพี่อู๊ดทีมที่ปรึกษาด้านกฏหมาย เข้าร่วมประชุมในนามเป็นตัวแทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ครับ อยากร่วมกับกิจกรรมเริ่มต้นแบบนี้มานานแล้ว เพิ่งได้มีโอกาสครับ ท่าน ผอ สจส กทม มาเป็นประธานพอดีคุ้นเคยกัน ทำงานติดตามการสร้างลิฟท์ BTS ร่วมกันมาเป็นปีครับ

Read More »

T4A เข้าร่วมให้ข้อมูลและผลักดันการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่ main stream ในระดับนานาชาติ (IDA SDG PWDs)

IDAคณะทำงาน T4A ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมให้ข้อมูลการเข้าถึงของระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทย ให้กับคณะทำงานของ  International Disability Alliance (IDA) ซึ่ง Sustainable Development Goals (SDGs) and Disability เป็นหัวข้อที่ระดับการทำงานของ UN นั้นเข้มข้นมาก สาระหลักคือการผลักดันให้นำประเด็น การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ให้เป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ต้องติดตาม

Read More »

นายกฯ สั่ง ‘กทม.-มท.’ ดูแลคนพิการ เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (กรุงเทพธุรกิจ)

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุมครม. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ระบุถึงนโยบายของรัฐบาล ในการดูแลผู้พิการว่าจะต้องบริการและดูแลอย่างทั่วถึง

Read More »