Home / งานระดับนโยบาย

งานระดับนโยบาย

ประชุมการปรับปรุงสภาพกายภาพสถานีรถไฟฟ้าและระบบการเชื่อมต่อเพื่อรองรับคนทุกกลุ่ม

หลังจากเราลงพื้นที่กันมาแล้วหลายครั้ง วันนี้พี่ซาบะและพี่อู๊ดเป็นตัวแทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) และผู้แทนสภาคนพิการฯ ไปร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางรางในเรื่องการแก้ไขสภาพแวดล้อมทั้งสถานีและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันครับ

Read More »

จดหมายเปิดผนึก : ขอทดสอบและหารือเรือ UD ที่รองรับคนทุกคน

28 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอทดสอบและหารือข้อมูล เรือ UD ที่รองรับคนทุกกลุ่ม เรียน บริษัท กรุงเทพธนาคม เนื่องจากองค์กร Accessibility Is Freedom และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ได้ลงสำรวจการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ระบบรถไฟฟ้า MRT และ BTS สถานีบางหว้า พบว่าสถานีรถไฟฟ้าดังกล่าวมีการต่อเชื่อมกับท่าเรือบางหว้า และจากที่ได้ทำการสำรวจ พบว่าการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงและคนพิการทุกประเภท ยังไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยเพียงพอ

Read More »

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้(T4A) ร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางราง หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงระบบรางอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้(T4A), Accessibility Is Freedom ร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางราง ร่วมหารือกันเป็นครั้งแรกครับ ได้พบปะ พูดคุย รู้จักกัน และเราได้รายงานปัญหาในภาพรวมของการเข้าถึงระบบราง ณ ปัจจุบัน ท่านอธิบดีกรมราง นายสราวุธ ทรงศิวิไล, ท่านรองอธิบดี สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์และคณะน่ารักมากๆ ครับ ทุกคนตั้งใจพูดคุย ดูข้อมูลแบบเจาะลึกและยินดีร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบรางมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมายและใช้ได้จริงอย่างสมบูรณ์ครับ

Read More »

ร่วมงานสมัชชาคนพิการเครือข่ายคนพิการระดับชาติ 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสไปร่วมงานสมัชชาคนพิการเครือข่ายคนพิการระดับชาติ 2562 ครับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก) เป็นเจ้าภาพงาน จัดดีมากครับ ผมตั้งใจไปร่วมงาน ไปรับฟังข้อมูลร่วมกับเพื่อน พี่ น้อง ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ครับ ไอ้ที่ไม่ได้ตั้งใจนี่แหละทำเอาตกใจ เมื่อท่านอธิบดี พก เดินไปตอนรับและนำท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) แวะมาคุยกับพวกเราก่อนที่ท่านจะไปนั่งเป็นประธาน ไอ้ผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไร ก็เลยเรียนท่านไปถึงปัญหาการเข้าถึงระบบขนส่งสาธาณะที่ยังมีปัญหาและขอให้ กระทรวง พม มาร่วมทำงานผลักดันกับเราอย่างเข้มข้นครับ

Read More »

5 ข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ

1. การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2. การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) 3. การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ 4. การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป 5. การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ

Read More »

คำแถลงนโยบายของ ‘ครม.ประยุทธ์’ ต่อรัฐสภา ชัดเจนต้องมี UD รองรับคนทุกคน

เป็นนโยบายที่ท่านนายกจะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ที่จะถึงนี้ ได้อ่านแล้วดีใจ นำมาฝากพวกเรา นโยบายรัฐบาลมีต่อการเข้าถึงของคนทุกคน และยังมีอีกหลายๆ ข้อเกี่ยวกับการช่วยเหลือและพัฒนาคนทุกคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมอย่างชัดเจนครับ:

Read More »

ภาระกิจร่วมประชุมผลักดันระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน

ในฐานะที่ Accessibility Is Freedom และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ร่วมกันผลักดันงานการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนมาตลอดเวลา เราได้เข้าร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางราง ครั้งที่ 1 เพื่อผลักดันให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เป็นการประชุมหารือในเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลในประเด็นต่างๆ มาหารือแนวทางร่วมกัน ผู้ร่วมประชุม คือ กลุ่มผู้สร้าง ผู้ให้บริการระบบราง ผู้แทนคนพิการ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยครับ

Read More »

เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้พบและพูดคุยกับท่านฑูตออสเตรเลียประจำภาคพื้นอาเซี่ยน

ด้วยการทำงานอย่างเข้มข้นของเราและภาคีเครือข่าย ทำให้วันนี้ เรามีโอกาสได้พบกับท่านฑูตออสเตรเลียประจำภาคพื้นอาเซี่ยนครับ เจอท่านในงานซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้นั่งโต๊ะติดกัน เราได้ทักทาย พูดคุย แนะนำตัว ท่านน่ารักมากครับ

Read More »

ร่วมงานวันคนพิการสากล ปี 2561

เราไปร่วมงานวันคนพิการสากล จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับหลายๆ องค์กรคนพิการ เพื่อน พี่ น้อง ได้มีโอกาศพบพูดคุยกับท่านพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการฯ และท่านปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงฯ ปีหน้าเมื่อถึงโอกาสที่สมควรจะไปขอเรียนพบท่านอีกครั้งครับ ถึง ณ ปีนี้ คนพิการในประเทศไทยยังไม่ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะสิทธิพื้นฐานในการเดินทาง อีกทั้งยังโดนสังคมเบียดเบียนสิทธิที่มีอยู่น้อยนิดอีกด้วย “งานคนพิการจะไม่มีความหมายเลย ถ้าบนเวทีไม่มีคนพิการขึ้นไปเป็นสัญลักษณ์” ฝากด้วยครับ    

Read More »

ร่วมให้ข้อมูลการเข้าถึงของประเทศไทยกับ UN ESCAP

เราได้รับแจ้งจากเครือข่ายว่า UN ESCAP มีเลขาธิการราชฑูตที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ ‘ความพิการและการเข้าถึง’ แวะมาประเทศไทย เป็นหน้าที่ของเรา ที่จำเป็นต้องไปร่วมให้ข้อมูลที่เราทำงานกันมาอย่างหนัก ต้องบอกว่า โอกาสที่จะได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในระดับสูงแบบนี้ไม่ง่าย ต้องขอบคุณพลังของเครือข่ายฯ ที่เราร่วมทำงานกันมาตลอด ไม่ว่าเราจะไปพูดที่ไหน สิ่งที่เราพูดคือข้อมูลสะท้อนที่เป็นจริง

Read More »