Paradise Park ลดจำนวนช่องจอดที่จอดรถคนพิการ

ภาพ ช่องจอดที่ถูกยกเลิก

ได้ข่าว “เปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงใหม่” มีการกำหนดเส้นทางรถใหม่ ดันมายกเลิกช่องจอดที่จอดรถคนพิการ 2 ช่องชั้นพื้นดินให้กลายเป็นจุดกลับรถ ซะอย่างนั้น…
กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานปี 2564 กำหนดจำนวนที่จอดรถคนพิการใหม่คือ 25:1 รบกวนเร่งตรวจสอบ และขอให้เข้มข้นในการดูแลพื้นที่ด่วนครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]