Japan Standard มาตรฐานความปลอดภัย

เราได้รับข่าวอุบัติเหตุกันบ่อยๆ เพราะการควบคุม ดูแล มีมาตรฐานที่ไม่ดีพอ ‘มาตรฐานความปลอดภัย’ เป็นสิ่งที่ผมให้ความสนใจมากครับ
ใครไปญี่ปุ่นจะเห็นที่ไซด์งานก่อสร้าง ทุกจุดก่อสร้างจะมีการกำหนดพื้นที่อย่างรัดกุม มีเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก ดูแลอย่างเข้มข้นให้กับคนที่สัญจรผ่านไปมา

อีกภาพ ผมผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆ อยู่เชิงเขา กำลังสร้างร้านขายของเล็กๆ ผมเองไม่มีความรู้กับงานก่อสร้างและความปลอดภัย แต่ที่มองเห็นด้วยตา และเปรียบเทียบกับไซด์งานใหญ่ๆ ทุกๆ จุดที่ผ่านไป ที่ไหนๆ ก็ใช้มาตรฐานอุปกรณ์ และการ setup ไม่ต่างกันเลย

บ้านเราต้องเข้มข้นให้ถึงมาตรฐานเขาให้ได้ เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีกว่าของทุกคนครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]