BTS วัดพระศรี – skywalk ฝั่งโลตัส ด้านบนสะพานลอย – “ปัญหาวันนี้เล็กน้อย พรุ่งนี้อาจจะใหญ่กว่า”

เป็นภาพจากด้านบน Skywalk ส่วนที่เป็นบันได ถ่ายไว้เผื่อพวกเราอยากเห็นครับ
ปัญหาการสร้าง Skywalk ที่เป็นบันได แบบนี้ หากภาคีคนพิการได้ร่วมทำงานด้วยตั้งแต่ต้น จะไม่เกิดขึ้นเลย
ฝากเสียงถึงผู้บริหารบ้านเมือง คนสร้างระบบด้วยครับ ไม่ว่าปลายทางจะใช้ได้หรือไม่ เราล้วนสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่ออนาคต และบ้านเมือง สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีใครรู้ได้ว่า ‘พรุ่งนี้’ จะมีอาคารใหม่มาขอเชื่อม ถึงวันนั้นเราก็จะเจอปัญหา มีจุดบอดเกิดขึ้นเต็มไปหมด คนที่เสียเปรียบคือคนที่มีศักยภาพร่างกายที่ด้อยกว่าร่ำไปไม่รู้จบสิ้น

รวมประเด็นปัญหาของสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ : https://www.accessibilityisfreedom.org/tag/bts-วัดพระศรีมหาธาตุ/

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]