Accessibility Is Freedom ไปร่วมสังเกตการ โครงการเจ้าพระยาเพื่อทุกคน (Chao Phraya For All)

C4A-3033
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา
Accessibility Is Freedom ไปร่วมสังเกตการ
โครงการเจ้าพระยาเพื่อทุกคน (Chao Phraya For All) มาครับ

โครงการนี้เป็นการจ้างปรึกษาสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บท
เพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (สนข)
มีระยะทางยาวรวม 57 กิโลเมตร จากสะพานพระราม 7 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
และโครงการนำร่อง 14 กิโลเมตร จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างในการพัฒนาเจ้าพระยาในพื้นที่อื่นๆในอนาคต
โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  เป็นที่ปรึกษาการสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บท
เพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน
(รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.chaophrayaforall.com)

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่โครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผมสนใจและเป็นห่วงสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการต่างๆ เสมอมาครับ
มีโอกาสก็ขอไปรับฟังเสียหน่อย

โครงการนี้ด้วยชื่อแล้ว “เพื่อทุกคน / FOR ALL”
และด้วยหนึ่งในคณะที่ปรึกษา
คือ ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
หรือ อาจารย์ วิว ที่พวกเราเรียกกันแบบคุณเคย
เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ active มากๆ ในงานด้าน Universal Design
และเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์ท่านเสมอมา
ก็ทำให้ผมรู้สึกสบายใจนะระดับหนึ่งครับ

อย่างไรก็ขอฝากท่านอาจารย์วิวและคณะทำงานอีกครั้ง
ขอให้คำนึงถึง “เพื่อทุกคน” อย่างแท้จริงนะครับ
สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ เป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับสังคมไทย
อีกนานหลายชั่วอายุคน

สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียม
และสนับสนุนจะเกิด Inclusive Society
ที่พวกเราเฝ้าไฝ่ฝันอย่างแท้จริง

ร่วมด้วยช่วยกันครับ!!

– – –
ติดตามประเด็นต่างๆ:
– สิ่งอำนวยความสะดวก : http://goo.gl/5YqN2O

– ที่จอดรถคนพิการ : http://goo.gl/F2F1FA
– ห้องน้ำคนพิการ : http://goo.gl/ic2MyX
– การเข้าถึงอาคารและสถานที่ : http://goo.gl/7MfASm

– รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน : http://goo.gl/V5iIZq
– รถไฟฟ้า : http://goo.gl/m1mxG5
– ระบบราง : http://goo.gl/UziDvJ

– คนพิการและการเดินทางด้วยเครื่องบิน : http://goo.gl/5j0Kiu
– ท่องเที่ยว เพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุง : http://goo.gl/mlKi7I

– ร่วมสนับสนุนงาน : http://goo.gl/XWzYOP
– – –

C4A-3036 C4A-3035 C4A-3034 C4A-217

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]