Accessibility Is Freedom ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก ขอให้ปรับปรุงแผนที่ Accessibility Map ที่สนามบินชางกี, สิงคโปร์

๕ เมษายน ๒๕๕๙

ณ วันเดินทางกลับ ที่สนามบินชางกี, สิงคโปร์
หลังจาก check in, โหลดกระเป๋า แล้วเรียบร้อย
พอดีไปขอรหัส wifi จาก information service
ได้เห็นป้าย และมี accessible map แปะอยู่
แต่พอดูที่แผ่นพับแจก พบว่าแผนที่ไม่มีข้อมูลนี้
ผมเข้าไปพูดคุยแนะนำกับน้อง พนง ต้อนรับ ที่ปฏิบัติงานอยู่ว่า…

จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ
หากสามารถรวมข้อมูลนี้เข้าไปในแผนที่ปกติ
ซึ่งเป็นแผ่นพับแจกให้นักท่องเที่ยวทั่วๆ ไป

เหตุและผลที่ผมขอแนะนำ เราได้มาสองอย่างครับ
๑ คือ แผนที่เป็นอันเดียวและมีข้อมูลสมบูรณ์กว่า
๒ คือ ลดช่องว่างและความแตกต่าง
ให้คนพิการและคนไม่พิการ ใช้ทุกอย่างร่วมกันได้มากที่สุด

เพื่อประโยชน์ให้คนทุกคนครับ

น้องขอให้กรอกคำแนะนำก็เลยจัดให้ครับ
อุปกรณ์เป็น ipad และ online ทันที น่ารักจริงๆ

เพราะสิ่งอำนวยความสะดวก จำเป็นสำหรับทุกคนครับ

Accessibility-Is-Freedom-Live-in-Singapore-Changi-Airport-4209

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]