Accessibility Is Freedom ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ๑/๕๙ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ ๑ มี.ค. ๕๗

Accessibility Is Freedom ในฐานะประธานคณะติดตามระบบราง
และผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เข้าร่วมประชุม
พร้อมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ
พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ครั้งที่ ๑/๕๙ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (รมว. พม.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ
ได้มอบหมายให้นายไมตรี อินทุสุต (ปพม.)เป็นประธานประชุม

สาระสำคัญที่ผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้นำเสนอมีดังนี้:

 1. คมนาคมต้องจัดประชุมโดยเร็ว ตามที่รมต คมนาคม ได้ให้นโยบายไว้
  เนื่องด้วยโครงการของคมนาคมกำลังจะเกิดขึ้นมากมาย
  เช่น ระบบรางที่โครงการเก่าคนพิการยังไม่สามารถใช้งานได้จริง
  และยังมีโครงการใหม่ที่กำลังสร้างและโครงการเพิ่มเติมอีก มากกว่า ๑๐ โครงการ,
  สายการบินต้นทุนต่ำที่ยังมีปัญหาค้างคายังไม่ถูกแก้ไข,
  รถเมล์ชานต่ำที่ยังมองไม่เห็นอนาคต, ทุกๆ โครงการสิ่งอำนวยความสะดวกมีปัญหา ใช้ไม่ได้จริง
  และการแก้ปัญหาก็แก้โดยที่คนพิการไม่ได้มีส่วนร่วม ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ผิด
  ที่สำคัญเมื่อสร้างไปแล้วจะแก้ไขลำบากมาก
 2. การติดตั้งลิฟท์เพิ่มเติมในสถานีของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สามารถทำได้เพราะมีพื้นที่แต่ละสถานีเยอะมาก
 3. เรียกร้องให้คนพิการทุกๆ ประเภทต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายโครงการ
 4. เรียกร้องให้มีการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ โครงการ
  รวมถึงโครงการการปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบที่กำลังดำเนินการอยู่
 5. เรียกร้องให้เกิด Accessibility Auditor และมีการประเมินที่ดี
 6. โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมีเยอะมาก
  ขอให้มีการบูรณาการและจัดการ เพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด
 7. เป็นที่น่ายินดีกับบริษัท ปตท ที่ร่วมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในปั้มน้ำมันไปแล้ว
  และโครงการปีนี้จะทำเพิ่มเติมอีกมากกว่า ๑๐๐ จุดสถานี
  ตัวแทนคนพิการเรียกร้องขอให้สร้างโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานเดียวกัน,
  และขอให้มีการตรวจสอบโดยภาคีเครือข่ายเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยและใช้งานได้จริง
 8. ปัญหาการทำงานประสานของแต่ละองค์กรของภาครัฐฯ ที่ต้องมีบูรณาการที่ดี
 9. การปรับพื้นที่ให้คนพิการสามารถเดินทางได้สะดวกบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
  ประเมินจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมปีนี้

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ขอบคุณภาพจากทีมพลังช่างภาพเพื่อสังคม
คุณเจษฎาพงศ์ ศุภสิทธิ์โสภณ / คุณอนิรุทธิ์ รัศมีศรีตระกูล
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]