Home / SabaWorld / SabaNews / 6 ทหารเสือที่ลุยกัน เมื่อวานตั้งแต่บ่ายโมงยัน 5 ทุ่ม, ขอบคุณพลังจากทุกคนครับ!

6 ทหารเสือที่ลุยกัน เมื่อวานตั้งแต่บ่ายโมงยัน 5 ทุ่ม, ขอบคุณพลังจากทุกคนครับ!

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.