6 ทหารเสือที่ลุยกัน เมื่อวานตั้งแต่บ่ายโมงยัน 5 ทุ่ม, ขอบคุณพลังจากทุกคนครับ!

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.