“เราหวังที่จะเห็นรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญกับสิทธิและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเป็นอันดับแรก”

[https://www.accessibilityisfreedom.org]
“เราหวังที่จะเห็นรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญกับสิทธิและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเป็นอันดับแรก”

ให้สัมภาษย์กับไทยพีบีเอสในวันเลือกตั้ง (ลิงค์ https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/posts/2309355729087059)
24 มีนาคม 2561

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]