Home / ประเด็น & ปัญหา / สิทธิและกฏหมาย / “เราหวังที่จะเห็นรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญกับสิทธิและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเป็นอันดับแรก”

“เราหวังที่จะเห็นรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญกับสิทธิและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเป็นอันดับแรก”

[https://www.accessibilityisfreedom.org]
“เราหวังที่จะเห็นรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญกับสิทธิและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเป็นอันดับแรก”

ให้สัมภาษย์กับไทยพีบีเอสในวันเลือกตั้ง (ลิงค์ https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/posts/2309355729087059)
24 มีนาคม 2561

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ