ในวันที่กรุงเทพมหานครมีภาวะอากาศเป็นพิษ 31.01.2019

ภาพถ่ายจากย่านบางนา/วัดศรีเอี่ยม ระดับอาคารความสูงชั้น 24 วันที่ 31 มกราคม 2019 เวลา 7:30am กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก
AirVisual ให้ตัวเลขย่านนี้ 161 ยึดตามมาตรฐานชี้วัดของอเมริกา ถือเป็นระดับกระทบต่อสุขภาพ
และพบว่าระดับความสูงนี้อากาศมีภาวะเป็นพิษมากกว่าระดับพื้นดินครับ

คำแนะนำ:

1. หาทางช่วยเหลือตัวเอง
2. งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ใช้เวลาในพื้นที่กลางแจ้งให้น้อยที่สุด
3. ปิดประตูให้สนิท (ผมพบว่าถึงปิดสนิทก็โดนครับ)
4. ใส่หน้ากากที่กันฝุ่นระดับ PM2.5 ได้
5. ติดเครื่องกรองอากาศ
6. จัดการกับกรองแอร์ กรองรถยนต์
7. โปรดดูแลเด็กอ่อน

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]