Home / พลังเพื่อสังคม / พลังสื่อเพื่อสังคม / ใช้ชีวิตในประเทศไทย เป็นอย่างไรสำหรับคนพิการ – BBC News ไทย

ใช้ชีวิตในประเทศไทย เป็นอย่างไรสำหรับคนพิการ – BBC News ไทย

“เดินทางไม่ได้ ก็เหมือนถูกขังคุก…”

ขอบคุณ BBC News ไทย ครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ