ใช้ชีวิตในประเทศไทย เป็นอย่างไรสำหรับคนพิการ – BBC News ไทย

“เดินทางไม่ได้ ก็เหมือนถูกขังคุก…”
คลิ๊ป https://youtu.be/c-0iW-_V_Eo

ขอบคุณ BBC News ไทย ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]