ใช้ชีวิตในประเทศไทย เป็นอย่างไรสำหรับคนพิการ – BBC News ไทย

“เดินทางไม่ได้ ก็เหมือนถูกขังคุก…”
คลิ๊ป https://youtu.be/c-0iW-_V_Eo

ขอบคุณ BBC News ไทย ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]