โครงการปรับปรุงสะพานเขียว ได้รับข้อมูล สบายใจครับ

ภาพ ทุกคนประชุม zoom

[โครงการปรับปรุงสะพานเขียว] ตอนแรกผมกังวลมาก เพราะเรายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากโครงการ
เลยสอบถามไปทาง คุณ เอิร์ธ, กรุณาช่วยประสานให้อย่างเร่งด่วน, ในที่สุดแล้ว เราก็ได้พูดคุยกับทีมที่รับผิดชอบโครงการ (UDDC)

UDDC ทำงาน อยู่ในแวดล้อมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม เห็นกันมานาน, เก็บข้อมูลรอบด้าน มาตรฐานสูง
ได้เห็นข้อมูล เห็น concept design แล้วก็สบายใจครับ ส่วนพวกเราก็มีหน้าที่ช่วยสนับสนุน ให้ข้อมูลกับโครงการให้แน่น ถูกต้องมากขึ้น

เดี๋ยวเราช่วยกันทำงานต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนให้สะพานเขียวให้ ‘ทุกคน’ สามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกันครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]