Home / สถานะ / กำลังติดตาม / แล้วกูจะไปยังไงวะ!

แล้วกูจะไปยังไงวะ!

ส่งข่าวถึงน้องๆ กทม: ถ้ามึงรับงาน มึงมีความผิดตามกฏหมาย
ส่งข่าวถึงน้องๆ ที่สร้าง infra : คิดถึงพี่มึงบ้าง กูทำงานกับพวกมึงให้แบบฟรีๆ มานานเท่าไหร่แล้ว

คิดถึงพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มึงบ้าง ทุกคนก็ต้องเดินทาง วันหน้ามึงก็จะได้นั่งรถเข็นแบบกูนี่แหละ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]