แม็คโครหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เร่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวก สะอาด ปลอดภัย เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน


วันที่ 25 ที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่กับผู้บริหารแม็คโคร (สยามแม็คโคร)
หน้าที่ผมเป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่เราทำงานอยู่อย่างเข้มข้น สร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูล แนะนำการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ถูกต้องและเหมาะสม
แนวทางการให้คำที่ปรึกษาผมนั้น ผมไม่ได้มองเพียงแค่ ‘คนพิการ’ เพราะแท้จริงแล้วทุกคนในสังคมต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยกัน

เราหวังอย่างยิ่งที่จะเห็นแม็คโคร มีการกำหนดมาตรฐานทั้ง ‘การก่อสร้าง’ และ ‘การดูแล-ควบคุมการให้บริการที่ดี’
เราจะร่วมทำงาน ร่วมให้คำแนะนำ ร่วมแก้ไขปัญหากันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มที่มาใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก สะอาด ปลอดภัย เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

กราบขอบพระคุณสยามแม็คโครที่ร่วมเป็นหนึ่งพลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น 90 สาขาทั่วประเทศครับ!

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]