แมคโครศรีนครินทร์ ละเลยไม่จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนตามกฏหมาย


ผมพยายามพูดคุยกับ ผบห ของสาขานี้หลายครั้ง ไม่ได้พบซักที
เคยฝากนามบัตรไว้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก็หายเงียบ
วันนี้แวะเข้าไปซื้อของ พอมีเวลาก็เลยขอซะหน่อย ในที่สุดก็ได้พูดคุยกันครับ

แมคโคร ศรีนครินทร์ ผมประเมินคร่าวๆ อย่างน้อย จำนวนช่องจอดรถน่าจะอยู่แถวๆ 400 คัน
ซึ่งต้องทำที่จอดรถคนพิการ 1%+1 นั่นคือ 5 ช่องจอด

ผมแจ้ง ผจก สาขาไว้ชัดเจน ต้องจัดทำ #ที่จอดรถคนพิการ และ #ห้องน้ำคนพิการ ให้ครบถ้วนตามกฏหมาย พร้อมทั้งดูแลให้คนพิการ ผู้สูงอายุ คนเจ็บป่วยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง
และผมให้เวลา 1 เดือนถ้าไม่ทำเราพร้อมจะดำเนินมาตรการทางกฏหมายทันที

ผจก แจ้งว่าต้องรายงานเข้า สนง ใหญ่ ทราบข้อมูลว่าเป็นสาขาศรีนครินทร์
ดีเลยครับเดี๋ยวหาเวลาแวะไป

ผมรณรงค์ในเรื่องที่จอดรถคนพิการเข้าปีที่ 5 แล้ว ไม่มีใครไม่ทราบประเด็นนี้
ห้างที่ไม่ทำการแก้ไข ผมถือเป็นการเพิกเฉย ประกาศไว้ ณ ตรงนี้เลยครับ

“ถ้าห้างแมคโครทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมายภายใน 3 เดือนไม่แล้วเสร็จ ผมเดินหน้าฟ้องทันทีครับ”

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]