แนวทางการปฏิบัติ การให้บริการคนพิการในการโดยสารเครื่องบิน (กรมการบินพลเรือน)

เมื่อต้นปีที่แล้วผมได้เข้าไปเป็นหนึ่งในผู้แทน
ร้องต่อคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่รัฐสภา
เกี่ยวกับปัญหาคนพิการเดินทางด้วยเครื่องบินครับ

หลังจากนั้นไม่นาน ผมก็เห็นประกาศฉบับนี้ออกมาจากกรมการบินพลเรือน

ผมอ่านทุกข้อทวนไปทวนมา ผมมีความเห็นเบื้องต้นว่า
ความชัดเจนในการออกกฏและควบคุมการบริการนั้นไม่ชัดเจนนัก เช่น

ข้อ#2 : การจองให้แจ้งความต้องการพิเศษด้วยวาจา
มนุษย์ทุกคนรู้ว่า การพูดการบอกต่อเป็นสาเหตุของการบันทึกข้อมูลที่ผิดเพี้ยน
แต่ที่จะสั่งให้สายการบินต้องปรับปรุงเวปให้มีระบบรองรับในการป้อนข้อมูลการร้องขอและจัดเก็บอย่างชัดเจน
กลับเป็นการให้บอกด้วยวาจา นี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาตลอด ไม่รู้จบ

สงสัยกรมการบินพลเรือนไม่เคยเล่นเกมส์กระซิบ

ข้อ#7 : อบรมเพิ่มเติม
ยังไม่ทราบข่าวเพิ่มเติมว่ามีการอบรมอะไรอีกบ้างหลังจากที่เราร้องไป

ข้อ#9 : บอก ‘เพียงแค่’ ว่าสายการบินเล็กลงทุนซื้อรถยกไม่คุ้มและให้สายการบินประชาสัมพันธ์
แปลกใจไหมครับ? บอกไว้เท่านั้นแถมไม่รายละเอียดเพิ่มเติม
รถยก (High lift loader) สามารถเช่าใช้ ได้ และผมได้รับแจ้งชัดเจน สนามบินก็มีให้ใช้
ผมไม่เข้าใจว่า กรมการบินพลเรือน (ณ ขณะนั้น) ออกประกาศอย่างนี้ได้อย่างไร

ก็ยังดีที่ ข้อ#11 ชี้มาที่กฏกระทรวงฯ ให้ใจชื้นได้บ้างครับ

ขอยกมาโพสไว้เพื่อให้สืบค้นและถกกันได้ง่ายนะครับ

– – –
ติดตามเรา:
– Facebook : https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/
– Web : http://www.accessibilityisfreedom.org/

ประเด็นต่างๆ:
– ปัญหาการเดินทางด้วยเครื่องบิน : https://goo.gl/C6nD8A

– ร่วมสนับสนุนงาน : http://goo.gl/i02iPu
– – –

poster-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a3-new4
[เอกสารจากกรมการบินพลเรือน : http://www.aviation.go.th/th/content/11401/1114.html]

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.