เสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหา Skywalk จากสถานีวัดพระศรีฯ ไปห้างโลตัส

เมื่อแจ้งปัญหาแล้วก็ต้องแนะแนวทางการแก้ไข…

วิเคราะห์: ปัญหาการสร้าง Skywalk แล้วมีบันได เราพบตลอดเวลาที่ติดตามการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะ ผมเชื่อว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นในทุกลำดับชั้นของคนทำงานที่ ‘ไม่ได้คำนึงถึงคนทุกคน’ ทีมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่คนออกแบบ, คนนำเสนอ, คนตรวจสอบ, และสุดท้ายคนตัดสินใจ ทุกคนล้วนมีส่วนต้องรับผิดชอบหันมาร่วมทำงานกันเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก

ข้อมูลเพิ่มเติม: เราได้รับข้อมูลจากเครือข่ายว่า ปลายสุดของ Skywalk ตรงนี้สุดที่สะพานลอยเดิม (ยัง)ไม่ได้เชื่อมเข้าห้างโลตัสครับ

ปัญหาจุดนี้ แยกประเด็น เสนอแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ ตามนี้ครับ

1. การแก้ไขปัญหา ทางเลือกที่ดีที่สุดคือปรับให้เป็นทางลาด อ้างอิงตามภาพ คือ ยกส่วน (A) ออก ปรับให้เป็นทางลาด และต้องกระทบกับส่วน (B) เพราะทางลาดมีความยาวและต้องมีชั้นพักลดหลั่นไปตามระยะและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวงฯ

2. มาตรการป้องกัน อีกหนึ่งส่วน คือ รฟม ควรมีนโยบายและออกคำสั่งที่ชัดเจนในทุกๆ การก่อสร้าง ต้องปักธงสร้างระบบให้ทุกคนเดินทางได้อย่างเท่าเทียมกัน
หากเราทำตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว สังคมก็จะเกิดการดำรงชีวิตอย่างอิสระ ลดการพึ่งพากัน ไม่เป็นภาระต่อคนอื่น

เราไม่สามารถพูดได้ว่า ‘ให้คนพิการที่ใช้รถเข็น เข็นไปตามทางเท้าด้านล่างก็ได้’
เราไม่สามารถบังคับ ขีดเส้นทางเลือก จำกัดสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง บนพื้นที่สาธารณะใดๆ กับใครคนไหนได้
คนทุกคนต้องสามารถเดินทาง สัญจรได้ โดยสะดวก ปลอดภัย อย่างเท่าเทียมกัน
หากเราปล่อยไปไม่แก้วันนี้ ก็จะเป็น 1 จุดที่ทำให้เกิดการเข้าถึงไม่ได้
ในอนาคต อีกหนึ่งปีสองปีผ่านไป เราไม่ทราบจะเกิดมีการเชื่อมอาคารต่างๆ ในอนาคต ไม่แก้วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องแก้อยู่ดีครับ

ฝากการแก้นี้เป็นแนวทางเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้แหละอีกหลายๆ จุดที่เกิดขึ้นคล้ายๆ กันครับ
เรียนถึง รฟม ครับ
08 พฤษภาคม 2563

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]