เสนอรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ (15.10.58 ที่นี่ Thai PBS)

ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) จัดสัมนาโต๊ะกลม หัวข้อ “การออกแบบขนส่งมวลชนระบบรางเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ไดสำหรับทุกคน”
15 ตุลาคม 2558 ทีมงาน ที่นี่ Thai PBS ได้เข้ามาทำสกู๊ปและออกอากาศไปเมื่อค่ำวันเดียวกัน

– ซาบะ: “ต้องติดลิฟท์ทุกสถานี เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต เดี๋ยวก็ต้องฟ้องอีกแล้วมาทำทีหลัง แทบเป็นไปไม่ได้เลย”
– ผศ. อันธิกา สวัสดิ์ศรี / นักวิชาการด้านการออกแบบและ UD:  “ทุกคนเสียภาษี คนพิการก็เสียภาษี ทำอย่างไรให้เขาเหล่านั้นได้ประโยชน์จากภาษี เช่นเดียวกับคนอื่นๆ”
– สุรนาท คำฟู / ตัวแทน สถาปนิก รฟม: “หากสำรวจแล้วพบจุดบกพร่องเราจะแก้ไขให้ทันที หากเป็นเรื่องใหญ่ต้องของบและต้องใช้เวลา”
– ThaiPBS: “สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นเพื่อทุกคน”

คลิ๊ป: https://youtu.be/2h0f0BAVmZw

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]