เรียกร้องศูนย์การค้าและพื้นที่สาธารณะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ (สถานีประชาชน, ThaiPBS)

คลิ๊ป: https://youtu.be/Lzf6QzKPLVg?t=32m6s

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]