Home / สนับสนุนโครงการ / กระตุกหัวใจ RunForAED / เราร่วมเป็นหนึ่งพลังเล็กๆ ลุยออกกำลังกายสะสมระยะทาง (Virtual Run) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ

เราร่วมเป็นหนึ่งพลังเล็กๆ ลุยออกกำลังกายสะสมระยะทาง (Virtual Run) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ

ยกนี้เริ่มช้าเพราะปัญหาฝุ่น เดี๋ยวรอให้ร่างกายเข้าที่เข้าทางก่อนครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ