เราต้องรักและหวงแหนแผ่นดินไทย

love-live-the-king

ขอพระองค์
ทรงพระเจริญ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยคือลูกของพ่อ
สิ่งที่ต้องทำคือต้องรักและหวงแหนแผ่นดินไทย
ร่วมกัน ร่วมใจทำดี เป็นคนดี รักกัน
และทำตามตัวอย่างที่พ่อทำให้ดูตลอดชีวิตของท่าน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Accessibility Is Freedom และสมาชิก

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]