Home / โครงการ / หนึ่งพลัง / เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทย อาจารย์แอนดริว บิ๊กส์ จัดให้!

เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทย อาจารย์แอนดริว บิ๊กส์ จัดให้!

ปัญหาเป็นหน้าที่ของคนในสังคมต้องร่วมกันแก้ไข
อาจารย์แอนดริว บิ๊กส์ บอกจัดให้ครับ!!!

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ