เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ก็มา!

มีโอกาสได้ออกรายการร่วมกับอาจารย์หลายๆ ครั้ง
เพิ่งมีครั้งนี้ที่ได้โอกาสขอถ่ายภาพด้วย
เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทยครับ!

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]