Home / โครงการ / หนึ่งพลัง / เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ก็มา!

เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ก็มา!

มีโอกาสได้ออกรายการร่วมกับอาจารย์หลายๆ ครั้ง
เพิ่งมีครั้งนี้ที่ได้โอกาสขอถ่ายภาพด้วย
เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทยครับ!

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ