Home / โครงการ / หนึ่งพลัง / เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทย คุณอรอุมา ก็มา!

เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทย คุณอรอุมา ก็มา!

เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทย
คุณอรอุมา สถานีประชาชน ไทยพีบีเอส ก็มา!
ร่วมด้วย ช่วยกัน พลังอยู่ที่เราทุกคนครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ