เราคือหนึ่งในคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการ


ที่จอดรถคนพิการ การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ต้องแยกปัญหาของเป็นช้ินๆ และต้องทำงานกันตั้งแต่ระดับนโยบายคือต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำคือประชาชน
โครงการนี้เราเดินหน้าประชุมกันมาแล้วหลายครั้งและถูกพักไป เอาล่ะ คราวนี้ได้เริ่มกันใหม่ รอบนี้ผมหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง เจอกันครับ!

#เมื่อมีโอกาสจงสร้างความเปลี่ยนแปลง

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]