เมื่อเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

“City Walk” เป็นโครงการที่ผมเฝ้าทำอย่างต่อเนื่องมาตลอด 8ปี
เริ่มจากการไปบรรยายพิเศษอย่างต่อเนื่อง แรกๆ ทำกับน้องๆ กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาควิชาสถาปัตยฯ และพัฒนาสังคม
ด้วยความร่วมมือกับน้องๆ และเครือข่ายฯ เราค่อยๆ ขยายพื้นที่ ร่วมทำงานด้วยกันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้…

หากเราหันไปมองรอบๆ ตัว แล้วสมมุติว่า ตัวเราตาบอด หรือนั่งรถเข็นเราก็จะรู้ได้ทันทีว่า เมืองที่เราอาศัยอยู่นี้ ยังไม่รองรับให้คนที่มีร่างกายที่ด้อยกว่าได้มีชีวิตอย่างเท่าเทียม, เมืองๆ นี้ ยังทิ้งคนอีกหลายกลุ่มไว้ข้างหลังและคนที่ถูกทิ้งขาดโอกาสการพัฒนาตนเองให้ทัดเทียมกับคนกลุ่มอื่นๆ
กรุงเทพมหานคนและทุกๆ พื้นที่ในประเทศไทย ยังมีปัญหาให้เราต้องเร่งแก้ไขอีกมาก…

โครงการ City Walk เราได้ประโยชน์หลายๆ ส่วน หลักๆ คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้สมาชิกได้รู้ ได้เห็น และยังได้ผลักดันให้ปัญหาถูกแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

ล่าสุดเราทำ ChulaWalk2 กันครับ มีสมาชิกมาร่วมเดินเยอะมาก
ท่านอาจารย์ไตรรัตน์และทีม, ท่านผู้ช่วยอธิบดีจุฬาฯ ก็มา, ทีมมหาวิทยาลัยบางส่วน, น้องๆ นิสิตหลายคณะ, สภานิสิต, น้องๆ จากโรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนมาแตร์ฯ

น้องๆ ยังช่วยกันส่งต่อ บอกต่อ สานต่อ เราตั้งใจจะเดินหน้าขยายการ Walk เพิ่มขึ้นๆ
ใครสนใจมาร่วม มาช่วยงาน วางคิวไว้ได้เลยครับ
เพราะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน คือ คนในสังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองครับ

 

 

 

 

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]