เมื่อวันที่ฝนตก / THE EQUALITY

นี่เป็นเพียงตัวอย่าง ปัญหาเล็กน้อย ของการออกแบบที่ผิดพลาด และยังไม่ได้แก้ไข ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพใหญ่
และปัญหาเหล่านี้ ปิดกั้นการพัฒนาของคนพิการในสังคมไทยมาช้านาน

เมื่อวันที่ฝนตก / THE EQUALITY…

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]