Home / ขนส่งสาธารณะ / ขนส่งระบบราง / เพื่อนท่านนี้บอกกับพวกเราว่า ‘เห้ย BTS ไม่มีลิฟท์!’

เพื่อนท่านนี้บอกกับพวกเราว่า ‘เห้ย BTS ไม่มีลิฟท์!’

คุณโจเซฟเป็นสถาปนิคชาวฮ่องกง
ที่ส่งแบบ BTS ให้พวกเราพร้อมกับบอกข้อมูลสำคัญ
เดี๋ยวๆ …ผมกำลังพูดถึงเรื่องราวเมื่อซัก 20ปีที่แล้วนะครับ!

ถึง ณ ทุกวันนี้ เมื่อมีโอกาสคุณโจเซฟก็ยังมาบรรยาย
ช่วยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเราเสมอๆ
ดีใจที่มีโอกาสได้ถ่ายภาพ ได้เจอท่านอีกครั้งครับ!

 

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.