เปิดวงสนทนา “ที่จอดรถคนพิการ” เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไร?

ภาพการ์ตูนซาบะถือโทรโข่ง มีตัวหนังสือวิ่งออกจาก โทรโข่ง "เปิดวงเสวนา ที่จอดรถคนพิการ"

ที่จอดรถ
คนพิการ
อาจจะดูเป็นเพียงปัญหาเล็กๆ และเป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม
แต่หากมองให้ลึก ที่จอดรถคนพิการถือเป็นปัญหาสะท้อนถึงคุณภาพของคนในสังคม
ถือเป็นเรื่องอ่อนไหว เพราะมีผลกระทบถึงภาคประชาสังคม โดยเฉพาะการเคารพสิทธิของคนในสังคม
และปัญหานี้ทุกๆ ท่านให้ความสนใจตลอดเวลา

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก)
ได้สั่งการตรงด้วยตัวท่านเอง กระโดดมาเป็นแม่งานและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างมีบูรณาการ
และ Accessibility Is Freedom ก็ลุยแก้ปัญหาในส่วนของภาคประชาชนมา 2 ปีเต็มๆ
งานนี้ น่าติดตามแน่นอนครับ

อันดับแรก ผมขอเปิดวงเสวนา “ที่จอดรถคนพิการ” เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไร?
เปิดไว้แบบกว้างๆ และจะไม่ชี้นำใดๆ เพื่อให้ทุกๆ คนมีส่วนร่วมเท่ากัน
และเพื่อให้ได้ข้อมูลมีความเป็นกลางอย่างที่สุด

ฝากทุกท่านช่วยกัน comment เสียงจากทุกๆ ท่านมีมูลค่ายิ่งครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
/ซาบะ
Accessibility Is Freedom

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]