เปรียบเทียบที่จอดรถคนพิการ เยอรมัน, ญี่ปุ่น และประเทศไทย

เพื่อให้พวกเราเห็นความแตกต่าง เห็นปัญหา เพื่อจะได้แก้ไขให้ดีขึ้น
ที่จอดรถคนพิการ สำหรับคนที่จำเป็น ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]