Home / พลังเพื่อสังคม / บรรยายพิเศษ / แก้ปัญหาด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เดือนหน้าเจอกับน้องๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายวิชา Inclusive Design Innovation ครับ

แก้ปัญหาด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เดือนหน้าเจอกับน้องๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายวิชา Inclusive Design Innovation ครับ

เพิ่งได้รับจดหมาย ปีนี้เป็นอีกปี ที่เราได้รับเชิญไปพูดคุยกับน้องๆ เจอกันเดือนหน้าครับ

ขอบคุณอาจารย์นุ้ย, DBTM, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ความเข้าใจที่ถูกต้องจะแก้ปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ได้อย่างยั่งยืน และพลังคนรุ่นใหม่ จะดูแล สร้าง เปลี่ยนแปลงสังคมต่อไปครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]