18-12-2020 แนะนำสื่อมหาวิทยาลัย-800px

ภาพ พี่ซาบะถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์และคณะที่มาสัมภาษย์

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]