เข้าพบผู้บริหารห้าง MBK เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ถูกต้องตามกฏกระทรวง

11 สิงหาคม 2560

MBKได้ฤกษ์เข้าไปแก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการที่ห้าง MBK เสียที

ตามจั่วหัวไว้ครับ ผมได้พูดคุยกับผู้บริหารส่วนงานความปลอดภัยและได้ฝากเรื่องถึงผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องแล้ว
ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ห้าง MBK มีข้อมูลดังนี้ครับ:

  1. จำนวนที่จอดรถทั้งหมด 1,800 คัน
  2. ณ ปัจจุบันมีที่จอดรถคนพิการอยูชั้น 3A ทั้งหมด 4 ช่องจอด ผมขอให้จัดทำให้ครบซึ่งนั่นคือ 18+1 ช่องจอด
  3. การจัดทำที่รถคนพิการยังไม่ดีพอ และยังไม่ตรงตามกฏกระทรวง ขอให้ไปดูตัวอย่างสถานที่ห้างซีคอน ศรีนครินทร์
  4. ขอให้ปรับปรุงทางลาดเข้าตัวอาคาร
  5. และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างตามกฏกระทรวง
  6. ผมได้มอบคู่มือการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้แล้ว และพร้อมให้คำแนะนำต่อเนื่อง

ผมเชื่อมั่นว่าห้าง MBK จะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
เราจะติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เราได้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ได้อย่างแท้จริงครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]