ห้าง Fashion Island สุดยอดที่จอดรถคนพิการและการให้บริการ

เป็นห้างเดียวที่ทำการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ใช้เวลา “เพียงแค่เดือนเดียว”
สวยงาม ชื่นชม และต้องช่วยกันไปอุดหนุนครับ!!

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.